Regulamin

Część 1 - Konto użytkownika


1.1. Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne i bezpłatne.

1.2. Użytkownik rejestrując konto oświadcza, że podane dane są prawidłowe.

1.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres email informacji systemowych, w tym informacji o promocjach w serwisie oraz serwisach partnerskich.

1.4. Zabronione jest udostępnianie, odstępowanie i / lub sprzedaż konta osobom trzecim.

1.5. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego konta ( różne konta o tym samym IP także będą blokowane )

1.6. Konto MASTER może zostać zakupione jedynie za pieniądze.

1.7. Konto MASTER aktywowane jest na okres 30 dni, chyba że oferta stanowi inaczej.

1.8. Przedłużenie konta MASTER o kolejny okres ważności ( 30 dni, lub inny jeśli oferta stanowi inaczej ) następuje od dnia zakończenia poprzedniego okresu - nie od dnia zlecenia przedłużenia.

I.9. sium.pl zastrzega sobie prawo do limitowania ilości dostępnych kont MASTER.


Część 2 - Punkty


2.1. Użytkownik otrzymuje punkty za surfowanie zgodnie z posiadanym przez siebie pakietem, oraz za PTC zgodnie ze stawką kampanii.

2.2. Użytkownik otrzymuje punkty za siatkę poleconych ( 3 poziomy ) zgodnie z posiadanym przez siebie pakietem.

2.3. Punkty za surf oraz PTC przyznawane są na bieżąco na licznik główny konta.

2.4. Punkty za poleconych przyznawane są raz dziennie na licznik główny konta.

2.5. Punkty raz przydzielone do strony nie mogą być ponownie przesunięte na licznik główny konta nawet jeśli strona zostanie usunięta czy też zablokowana.

2.6. Użytkownik, który usunął z systemu stronę nie otrzymuje zwrotu punktów które zostały do niej przydzielone, a nie zostały wykorzystane.

2.7. Administracyjne usunięcie bądź blokada strony w systemie nie upoważnia do zwrotu punktów przydzielonych do strony.

2.8. Dozwolone jest uruchomienie tylko jednej strony / karty z surfem.


Część 3 - strony i bannery w systemie


3.1. Użytkownik dodając do systemu stronę / banner oświadcza, że jest jej właścicielem lub uzyskał zgodę właściciela na umieszczenie strony / banneru w systemie.

3.2. Użytkownik dodając do systemu stronę / banner oświadcza, iż nie łamie ona obowiązujących przepisów prawa.

3.3. Użytkownik dodając do systemu stronę / banner nie może do niej / niego dodać wcześniej punktów niż przed akceptacją, w przeciwnym wypadku punkty przepadają nawet po usunięciu z panelu strony/banneru.


Część 4 - usunięcie / blokada strony / banneru


4.1. Bannery / Strony / Konta FB, które:

- łamią ramki;

- zawierają wyskakujące okna (PopUp, PopUnder);

- zawierają okna dialogowe;

- zawierają brandmark ( warstwy );

- łamią prawo

- nawołują do zachowań sprzecznych z życiem społecznym

- odtwarzają dźwięk ( audio );

- wstrzymują rotację lub w inny sposób utrudniają działanie systemu

- domeny przekierowują na inne strony niż strona rzeczywista / docelowa

- nie są własnością użytkownika


4.2. Bannery / Strony, które:


- Nie wolno umieszczać bannerów o treści pornograficznej, rasistowskiej, obrażającej inne osoby oraz religie lub łamiące obowiązujące przepisy prawa.

- Wymagane wymiary banneru to 468 x 60.


będą blokowane lub usuwane.


4.3. Strony/Bannery zablokowane nie mogą zostać odblokowane nawet gdy przyczyna blokady zostanie usunięta - aby strona ponownie mogła zostać dodana do systemu należy ją ponownie zgłosić do moderacji.

4.4. Dopuszczalne jest umieszczenie kampanii PTC łamiącej ramki jedynie w ramach kampanii PTC specjalne. Dopuszczamy tego typu kampanie jednakże aby ją uruchomić użytkownik musi opłacić aktywację w ilości 100 pkt PTC danej kampanii. 

4.5. Użytkownik zobowiązuje się poinformować administratorów strony o wszystkich nieprawidłowościach w działaniu systemu

4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do kasacji linków powołując się na niniejszy punkt regulaminu.


Część 5 - usunięcie / blokada konta


5.1. Administrator ma prawo do usunięcia / blokady konta w przypadku gdy użytkownik:

- łamie obowiązujący regulamin;

- wykorzystuje błędy w działaniu systemu;

- w inny sposób działa na szkodę systemu / innych użytkowników (w tym reklamodawców - multikonta o tym samym IP);

- wykazuje zachowania nieadekwatne do sytuacji oraz obraźliwe w stosunku do administracji;


Część 6 - konta bra / sre / zlo


6.1 Użytkownik dokonując zakupu konta BRA / SRE / ZLO wnosi opłatę z salda punktowego konta zgodnie z ceną wybranego typu konta.

6.2. Czas trwania abonamentu na zakupione konto BRA / SRE / ZLO jest zgodny z wybranym typem i kończy się zawsze po godz. 24:00.

6.3. Użytkownik na własne życzenie nie ma możliwości degradacji konta z wyższego do niższego pakietu.

6.4. Użytkownik dokonując zakupu wyższego pakietu nie otrzymuje zwrotu punktów za niewykorzystany abonament konta poprzedniego.

6.5. Dokonanie opłaty za konto lub też punkty nie może być cofnięte - środki finansowe nie mogą być zwrócone użytkownikowi - punkty są aktywne w systemie oraz konto w żaden sposób nie może być anulowane manualnie przez administrację strony.


Część 7 - konta BezLimitu


7.1. Konta BezLimitu mogą być zakupione na okres abonamentu 2 ( konto testowe ), 7, 30 lub 90 dni.

7.2. Przez okres abonamentu konta BezLimitu codziennie system ustala stan punktów użytkownika na 9 999 999 punktów, którymi użytkownik dysponuje dowolnie.

7.3. Użytkownik kupując pakiet BezLimitu oświadcza, że został poinformowany o tym, że w chwili zakończenia abonamentu stan jego konta oraz stan punktowy jego stron zostanie przywrócony do stanu z przed zakupu abonamentu.

7.4 W trakcie trwania abonamentu BezLimitu użytkownik nie otrzymuje punktów za surf oraz nie otrzymuje punktów z siatki poleconych i systemu PTC.

7.5. Po zakończeniu abonamentu BezLimitu konto użytkownika otrzymuje parametry pakietu standardowego.

7.6. Punkty dodane do systemu wymiany bannerami zostają przywrócone do stanu początkowego jaki był prze zakupem konta BezLimitu.

7.7. Przedłużenie konta powoduje dodanie punktów dnia następnego do systemu - wskazane jest aby dzień wcześniej przedłużyć konto aby nie było przerwy w wyświetlaniu stron.


Część 8 - wypłaty


8.1. Pierwszego dnia miesiąca system przelicza punkty zdobyte przez użytkownika na gotówkę.

8.2. Przeliczeniu podlegają punkty zdobyte:

- za surfowanie;

- z PTC;

- z poleconych.

8.3. Przeliczenie punktów na gotówkę może zostać wyłączone poprzez wybranie odpowiedniej opcji w sekcji Panel.

8.4. Punkty przeliczane są wg przelicznika na dany miesiąc.

8.5. Przeliczenie punktów na gotówkę jest nieodwracalne.

8.6. Wypłaty realizowane są jedynie na konta PayPal.

8.7. Wypłatę może zlecić użytkownik, który osiągnął lub przekroczył próg wypłaty dla posiadanego konta.

8.8. Użytkownik odpowiada za prawidłowe podanie danych ( w szczególności adresu email konta PayPal ) do wypłaty, zlecenia zawierające błędne dane będą anulowane.

8.9. Wypłaty realizowane są do 45 dni roboczych od dnia ich zlecenia.

8.10. Przeliczeniu nie podlegają punkty, które zostały wykorzystane na zakup pakietów BRA / SRE / ZLO oraz promocje stron.

8.11. Przelicznik może zostać zmieniony przez administrację serwisu w czasie trwania okresu rozliczeniowego danego miesiąca - obowiązkiem użytkownika jest kontrolowanie zmian umieszczanych w panelu ( zmiana kwoty przelicznika ). Zmiana przelicznika następuje ( jeśli zachodzi taka potrzeba ) w pierwszych początkowych dwóch dniach nowego okresu rozliczeniowego.

8.12. Po osiągnieciu progu wypłaty przez użytkownika zostanie on poproszony o podanie adresu maila przypisanego w systemie PayPal, na który to zostaną przesłane środki.


Część 9 - konkursy dzienny


9.1. Do puli punktów konkursowych zliczane są jedynie punkty zdobyte poprzez surfowanie.

9.2. W konkursie dziennym nagrody w postaci punktów realizowane są automatycznie chwilę po północy.

9.3  Punkty zdobyte w konkursie doliczane są do głównej puli


Część 10 - pozostałe


10.1. Administracja nie odpowiada za treść i charakter stron prezentowanych w systemie.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.

10.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2017 do odwołania.

10.4. W przypadku wystąpienia czynników, które administracja uzna za niewłaściwe oraz podejrzane pod względem funkcjonowania konta użytkownika, po stronie konta użytkownika lub też innemu czynnikowi, który może zagrażać stabilności systemu administracja może podjąć kroki prowadzące do jak najszybszego i stabilnego funkcjonowania systemu autosurf.


Część 11 - przerwy techniczne


11.1. System nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług spowodowanych czynnikami niezależnymi od systemu oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

11.2. System nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje przerw w dostępie do usług spowodowane względami technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.


Część 12 - polityka prywatności


12.1. Serwis nie udostępnia danych o swoich użytkownikach podmiotom trzecim bez stosownej zgody lub nakazu uprawnionego do tego organu.

12.2. Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania pewnych informacji, są to osobiste ustawienia użytkownika (w tym sesja) w czasie gdy odwiedza nasz serwis. Może to obejmować możliwość logowania do niektórych funkcji serwisu, takich jak np. pola formularzy. Informacje te zapisywane są na komputerze użytkownika, a dokonuje tego serwer należący do naszego serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookie.

12.3. Wyłączenie obsługi plików cookie uniemożliwi zalogowanie się do serwisu.

12.4. Ponadto serwisy współpracujące, wyświetlające reklamy, badania rynkowe itp. używają bądź mogą używać plików cookie do zbierania pewnych informacji w czasie wyświetlania ich reklam w naszym serwisie.

12.5. W razie pytań / wątpliwości odnośnie polityki prywatności oraz zastosowania plików COOKIE prosimy o kontakt - więcej informacji na temat plików COOKIE na stronie wszytkoociasteczkach.pl.